CIĘŻKOWICE PARK ZDROJOWY

STYL NATURALISTYCZNY SWOBODNY

Realizacji doczekała się potężna inwestycja której częścią miałem przyjemność być we współpracy z Suren Karepetyan tworząc projekt zieleni Parku Zdrojowego w Ciężkowicach w powiecie Tarnowskim. Obszar prac projektowych obejmował: ogród sensoryczny, arboretum, alpinarium, wrzosowisko oraz ścieżkę turystyczną prowadzącą przez las. Możliwość ujrzenia końcowego efektu i urzeczywistnienie tego co na początku kreślimy na papierze daje ogromną satysfakcję i energię do podejmowania nowych wyzwań.  

Sama dokumentacja projektowa obejmowała:

– studium architektoniczno-krajobrazowe

– inwentaryzacje dendrologiczne stanu istniejącego

– opinie dendrologiczne, sporządzone pod kątem rozwiązań projektowych i wykonawczych celem ochrony istniejącego drzewostanu i nasadzeń kompensacyjnych

– projekty konserwatorskie ochrony drzewostanu zabytkowego – pomników przyrody oraz innych skupisk zaniechanej lub zdewastowanej zieleni

– projekty rewitalizacji zieleni, nasadzeń kompensacyjnych celem przywrócenia bilansu na zasadach rozwoju zrównoważonego

– projekty parku rekreacyjno – wypoczynkowego, ogrodów wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą (m.in. wrzosowisko, arboretum, ogród sensoryczny, alpinarium, rzeźby zewnętrzne, mała architektura, oświetlenie, ścieżki, kładki i wodospady oraz plac zabaw dla dzieci).

Formalnie zawierając:

– projekty koncepcyjne

– projekty budowlane

– projekty wykonawcze

– wizualizacje

– STWiOR

– przedmiary

– kosztorysy

– koordynację międzybranżową

Jest to doskonałe miejsce na jednodniową wycieczkę rodzinną obejmującą odwiedzenie rezerwatu „Skamieniałe Miasto” a następnie odpoczynek w Parku Zdrojowym im. Burmistrza Zbigniewa Jurkiewicza w Ciężkowicach (Spokojna 9, 33-190 Ciężkowice)

Zachęcam do odwiedzenia