Projekt ogrodu

Szacunkowy koszt wykonania projektu ogrodu dla działki wielkości 1000 m2 wynosi 1500 zł.

Realizacja

Koszt wykonania ogrodu wyliczany jest na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.

 

 

Prace pielęgnacyjne

Wycena prac pielęgnacyjnych przedstawiana jest po oględzinach ogrodu oraz przedstawionym zakresie prac.

 

Ogrody wertykalne – zielone ściany

Wycena budowy ogrodów wertykalnych sporządzana jest indywidualnie. Wycena przedstawiana jest na spotkaniu lub też po przesłaniu zdjęć miejsca gdzie zakłada się stworzenie „zielonej ściany” oraz wytycznych.

 

Cennik produktów serii Alu Line przesyłamy zainteresowanym klientom w wersji PDF

 

INSTAGRAM